Ohlasy chytrého regionu

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG nahradila RRAJM

Nástupnickou organizací RRAJM je od 9. listopadu 2022 Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG.

více zde: www.jinag.eu

Patrik Reichl, ředitel JINAG
Více informací
Studie řešící ilegální pohyb cyklistů v CHKO Pálava

“Od promyšleného rozmístění cykloboxů na vybraných místech si slibujeme snížení počtu ilegálních vjezdů cyklistů do NPR Děvín v CHKO Pálava.”

Jiří Kmet, vedoucí správy CHKO Pálava
Více informací
Studie řešící ilegální pohyb cyklistů v CHKO Pálava

“Analýza situace a návrh vhodných opatření řešících prevenci ilegálního pohybu cyklistů jsou dobrým předpokladem efektivního a trvalého řešení problému s benefitem vhodného doplnění cyklistické infrastruktury v místě. “

Zdeněk Dytrt, expert CDV
Více informací
Výstavba společenského domu v Železném

„Výstavba nového společenského domu je investice budoucím generacím a tomu by mělo odpovídat i užití moderních technologií, materiálů a přístupů plánování.“

Radomír Pavlíček, starosta obce Železné
Více informací
Rekonstrukce veřejného osvětlení

„Nezávislé posouzení stavu veřejného osvětlení expertem nám pomohlo k orientaci v problému a nalezení správné cesty jeho rekonstrukce.“

 

Iveta Moudrá, starostka městyse Běhařovice
Více informací
Osvětlení obce

„Správné veřejné osvětlení má nízkou spotřebu, je vysoce účelné a přitom šetrné k volně žijícím živočichům.“

 

Hynek Medřický, expert zdravého svícení
Více informací
Modernizace technologií MŠ Vážany

“Nezávislá doporučení odborníka nám pomůže při plánované rekonstrukci naší MŠ a pro rozhodnutí o využití nejmodernějších technologií.”

Ivana Wagnerová, starostka obce Vážany
Více informací
Rekonstrukce technologií obecních budov

“Technologická doporučení pro různé velikosti obcí mají svá specifika a je zde třeba klást velký důraz na efektivitu investice. Vždy je vhodné využít chytrých řešení, ale žádná nejsou univerzální.”

Martin Čech, expert Nadace Partnerství
Více informací
Bezpečnost pohybu dětí u školy

„Bezpečný pohyb dětí po obci a zejména v blízkosti školy je pro nás absolutní prioritou.”

 

 

Svatava Blahynková, starostka obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
Více informací
Bezpečnost a zklidnění dopravy v obci

„Od účasti v programu SMART JMK si slibujeme zklidnění dopravy a bezpečný pohyb po obci pro bezstarostnou budoucnost našich občanů.“

 

Vlasta Lochmanová, starostka obce Kostelec
Více informací
Dopravní řešení zvyšující bezpečnost dopravy

“Užití vhodné a chytré kombinace konvenčních opatření je v oblasti bezpečnosti dopravy často efektivnější nežli užití samotných moderních technologií.”                                                                                        

Pavel Havránek, expert CDV
Více informací
Geoinformatická řešení pro obce

„Vytvoření mapového portálu Kostic sjednotilo mnoho datových vrstev obce, propojilo je s daty ORP Břeclav a nastartovalo vzájemné sdílení know-how a technologií.“

Jitka Kominácká, expertka GIS MěÚ Břeclav
Více informací
Chytrá dopravní řešení

“Základním předpokladem pro řešení dopravních problémů v obci je sběr tvrdých dat. K tomuto účelu poslouží moderní technologie, které jsou však pouze jedním prvkem mozaiky SMART CITY/VILLAGE.”

Martin Pípa, expert CDV
Více informací
Problémy spojené s nárazovou dopravou v obci

“Program SMART JMK nám napomohl v prvotním uchopení konceptu SMART CITY/VILLAGE a v nasměrování v oblasti řešení dopravních problémů v naší obci.”

Libor Kabát, starosta obce Lednice
Více informací
Rekonstrukce obecní knihovny

“Nezávislý odborný konzultant z programu SMART JMK pomohl naší obci k optimálnímu nastavení energetického fungování objektu obecní knihovny a komunitního centra.”

Jan Symon, starosta obce Ostopovice
Více informací
Energeticky efektivní budovy

“Efektivní hospodaření s energiemi je třeba řešit hned na začátku plánování staveb. Program SMART JMK k tomu obce motivuje a napomáhá jim.”

Vlastimil Rieger, expert Top-in.cz
Více informací