Jak tvoříme chytrý region

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) je zájmové sdružení právnických osob, kde jednou z nich je Jihomoravský kraj. V rámci tohoto vztahu vykonává RRAJM některé služby pro jihomoravský region jako veřejnou službu, tedy zdarma. Touto službou je program SMART JMK, který utváří Jihomoravský kraj jako chytrý region. Cílem programu je podpořit zavádění chytrých řešení a využívání inovačních technologií v projektech a aktivitách obcí Jihomoravského kraje.

Základní aktivitou je asistence u přípravy obecního projektu, který je v duchu konceptu chytré obce. Pracovník RRAJM spolu se starostou vyhodnotí stávající záměr a nalezne vhodného experta, který se problematikou zabývá. Tento nezávislý expert pak spolupracuje s obcí na hledání nejlepšího možného řešení realizace projektu. Obec tak dostane odbornou pomoc v první fázi rozhodování, jestli je vhodné chytré řešení zapojit, jaké konkrétně využít a jaké další výhody a rizika další postup ponese.

Dalšími podpůrnými činnostmi tvorby chytrého regionu je soupis příkladů dobré praxe k možnému následování, harmonogram akcí pro vlastní sebevzdělávání či možnost využití dotačních prostředků v chytrých tématech. Všechny zmíněné informace jsou shromážděny na tomto webu. RRAJM rovněž pro zástupce obcí pořádá dvoudenní studijní cestu do obcí, kde již chytrá řešení úspěšně fungují. Pro přehled o možnostech realizací pro rozvoj chytrého regionu a o dotačních příležitostech RRAJM organizuje pravidelný seminář.

Tematickými pilíři jihomoravského chytrého regionu jsou chytrá správa majetku, chytré hospodaření s vodou a chytrá doprava. Témata, která by se ukázala jako důležitá a byla na pomezí těchto pilířů, je možné řešit rovněž. Program SMART JMK je primárně zaměřen na obce, ale podporovány jsou i projekty organizací zřizovaných obcemi.

 

Ohlasy chytrého regionu