Konference Pro chytrá řešení 2020

V Zastupitelském sále Jihomoravského kraje se 23. ledna 2020 konal první ročník konference Pro chytrá řešení 2020. Stěžejním účelem konference bylo seznámit starostky a starosty obcí s inovativními možnostmi řešení obecních problémů. S primárním cílem dozvědět se úspěšné příklady z praxe od ostatních starostů a odborníků dorazilo na konferenci 70 účastníků.

Koncept setkání starostů a odborníků s nabídkou praktických řešení byl zahájen úvodním teoretickým blokem. Ten započal radní Jihomoravského kraje, pan Vojta, a z pozice nedávného vedoucího Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR navázal pan Kubeš z města Brna. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která konferenci organizovala, přispěla zúčastněným obcím představením programu SMART JMK. Ten je zprostředkovaně financován Jihomoravským krajem a umožňuje obcím zapojení chytrých řešení při řešení obecních problémů. Podpora probíhá formou zajištění poradenských služeb nezávislého experta na vybraný projekt a dále inspirací na studijní cestě po České republice, prostřednictvím workshopů v regionech nebo komplexními informacemi na tomto webu.

Další program byl rozdělen do tří tematických bloků, které osvětlovaly praktickou stránku realizace obecních projektů. V prvním z nich vzbudil velký ohlas projekt Ochozi u Brna s návrhem vybudování retenční nádrže a mokřadu na Ochozském potoce. K projektu se vyjádřil i odborný projektant a zástupce AOPK ČR. Druhé téma obecního majetku reprezentovaly informace o možnosti dostupnosti a sdílení dat pro obecní mapové portály na příkladu Kostic a příspěvek o veřejném osvětlení, který se mezi starosty setkal se zřejmě největším zájmem. Poslední blok věnující se dopravním řešením prezentovalo Centrum dopravního výzkumu a kritický pohled obce Lednice. Všechna témata byla doplněna o finanční stránku dostupnosti dotačních zdrojů.

Starostky a starostové obcí jižní Moravy si tak odnesli mnoho praktických poznatků, které mohou využít v realitě své obce. Jihomoravský kraj se jim v tom i v roce 2020 bude snažit vytvořit podmínky především pokračováním programu SMART JMK.

prezentace z konference si můžete stáhnout zde: archiv

příspěvek na webu Jihomoravského kraje: www.jmk.cz