Novostavba společenského domu v Železném

V obci Železné žije 485 obyvatel. Místní občané jsou zvyklí využívat bohaté kulturní nabídky, kterou většinou hostil obecní kulturní dům. Vzhledem k poloze obce v okrese Brno-venkov a atraktivitě pro nově příchozí obyvatele však tento kulturní prostor přestává dostačovat. Aktivní starosta Železného se tedy pustil do přípravy kapacitního společenského sálu, který by nejen dostačoval celoobecním akcím, ale také menším rodinným oslavám, svatbám a případně se stal i kulturním centrem celého regionu, kterému obdobné zařízení chybí.

Společenský dům je navržen ve velkorysém architektonickém stylu s otevřeným krovem, kapacitou sálu 200 sedících diváků, nutným sociálním zázemím, barem, kuchyňkou, místností pro obsluhu krbu, skladem mobiliáře a jevištní techniky, technickou místností a prostorem pro spolkové aktivity a setkání. K budově rovněž přináleží terasová zahrádka, která využije zázemí domu i v letních měsících, především při konání venkovních akcí. Areál, v němž bude společenský sál umístěn, je totiž uzpůsoben pro konání širokého spektra kulturních akcí, především koncertů a malých festivalů v příjemném přírodním prostředí.

Při plánování budovy byla snaha o maximální využití moderních postupů, materiálů a technologií. Z toho důvodu byl projekt zařazen do programu SMART JMK, který realizuje Regionálního rozvojová agentura jižní Moravy. Kvalitní architektonický návrh a projektová dokumentace od atelieru A99 byla podrobně připomínkována nezávislým expertem neziskové organizace Partnerství, o.p.s. Z této produktivní spolupráce vzešla efektivizace režimu fungování prostoru, důslednější teplotní zónování projektu, zlepšení tepelně-izolačních parametrů budovy, pozměněny systémy vytápění a vyšší technologický standard bivalentního zdroje tepla, tepelných čerpadel. Do budoucna bude řešeno ještě využití fotovoltaického systému, popř. posílení tepelných čerpadel i pro využití blízké svazkové mateřské školky vytápěné pouze elektřinou. Tímto procesem obec dospěla k plánu skutečně moderní budovy, která obstojí aktuálním nárokům na efektivitu provozu a nízké provozní náklady.