Obnovení oblasti mokřadních ekosystémů, zřízení pozorovatelny a laboratoře biologické rozmanitosti

Projekt provinčního parku Chevetogne v Belgii spočívá v obnově a terénní úpravě části starého kempu hraničícího s místními rybníky. Na třech hektarech je tato oblast obnovena na mokřad, pozorovatelnu ekosystému mokřadů a laboratoř biologické rozmanitosti.

zdroj ilustrační foto: © Copyright Katie and licensed for reuse under this Creative Commons Licence. Geograph.co.uk

Obnovená část pojme několik míst vyhrazených pro pořádání pikniků a dvě hřiště pro děti. Dalším vývojem projektu je rozšíření turistické stezky pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Cílem projektu je vznik mokřadů o rozloze více než 2 ha, včetně přírodní rezervace pro faunu a flóru, s pozitivním dopadem na podzemní vody, čištění vodních toků a regulaci vysokých vod. Dále budou rozšířeny turistické stezky parku přístupné osobám se sníženou pohyblivostí. Bude vytvořeno vzdělávací místo v blízkosti vrby (salix alba) a místa pro hnízdění stěhovavých ptáků; vznikne také hřiště pro děti mladší 7 let.

 

Více informací o projektu naleznete v anglickém jazyce na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova enrd.ec.europa.eu