Retenční nádrž v Tučíně na Přerovsku je i zajímavým místem k odpočinku

V rámci spolupráce několika obcí DSO Moravská brána v Olomouckém kraji vznikl velmi inspirativní příklad dobré praxe nejen pro další stávající členy tohoto dobrovolného svazku obcí, ale i pro ostatní obce.

Foto zdroj: cestamipromen.cz

Příkladem spolupráce obcí Tučín, Veselíčko a dalších je realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Díky nim byly v Tučíně na Přerovsku nejen zvládnuty problémy s erozí půdy, ale navíc na velmi problematickém místě ohrožujícím vesnici povodněmi vznikla retenční nádrž, která slouží jako místo pasivního odpočinku. 

Pozemkovými úpravami, v jejichž průběhu vznikl i plán společných zařízení, byla v Tučíně zásadně vyřešena situace, kdy vesnici ohrožovaly opakované průtrže a následné záplavy, které velmi často vyplavily i lidská obydlí. V kopcovitém katastru obce se nacházejí erozní místa, která pouštějí vodu dolů do obytné zástavby, a ničivě tak ohrožují především místo přiléhavě zvané Plavisko. To přitom dříve mívalo podobu pouze větší louže a kolem dokola bylo zarostlé plevelnou trávou a křovím.

 

Dotace hrazená ze sta procent

Proměnou území na základě realizace této části plánu společných zařízení prostřednictvím Pozemkového úřadu Přerov byla vystavěna retenční vodní nádrž s odpočinkovým a vyhlídkovým dřevěným altánem na vodě. Místo se stalo nejnavštěvovanější částí obce a doslova láká  k odpočinku, procházkám i vodním hrátkám. Na proměnu daného místa byla využita dotace hrazená ze sta procent Ministerstvem zemědělství. Realizace vodního díla a následné vybudování dřevěného altánu totiž umožnil dotační titul  Státního zemědělského intervenčního fondu, který byl vypsán na jaře 2016.

Problematické oblasti lze uspokojivě řešit nejrůznějšími způsoby, ale ne každý z nich  je aplikovatelný na kterémkoliv území. V tomto případě byla elegantně přeměněna riziková část katastru obce ve skvostné dílo, které odstranilo nebezpečí, jež se s ní dříve pojilo.

Je rovněž vhodné zmínit, že další starostové po vzoru Tučína již pružně zareagovali a na území svých obcí v rámci dobrovolného svazku obcí podnikají podobná opatření, nebo se alespoň zatím snaží načerpat informace, které by jim pomohly něco podobného uskutečnit. A to je přesně ten okamžik, kdy má meziobecní spolupráce smysl a pomáhá řešit  ve svém počátku nepříjemné a nebezpečné situace.

 

Autorka: Mgr. Kateřina Krejčí, CSS Moravská brána

Zdroj: Odborný časopis pro veřejnou správu Moderní obec